Episode #1.30: Directed by Tao Yin, Mai Guan Zhi. With Wang Bin, Yu Bin, Zhou Yi Dan, Ma Jing Han.

Watch “Love and Redemption” Episode #1.30 (TV Episode 2020)