Episode #1.28: With Alec Su.

Watch “Yang men hu jiang” Episode #1.28 (TV Episode 2005)