Akanechan vs Harowin: Directed by Tsuchinu. With Akane Kotonoha, Kou Minase.

Watch “Akanechan vs shirîzu” Akanechan vs Harowin (TV Episode 2019)