Episode #2.10: Directed by Yan Wang. With Yuexi An, Yecheng Zheng.

Watch “Chan Dou Ba, A Bu!” Episode #2.10 (TV Episode 2018)