Episode #1.7: Directed by Osamu Katayama. With Masahiro Matsuoka, Fumika Shimizu, Yuki Shibamoto, Akane Hotta.

Watch “Kaseifu no Mitazono” Episode #1.7 (TV Episode 2016)