Episode #1.4: With Masahiro Motoki, Mayu Tsuruta, Yasunori Danta, Yasufumi Terawaki.

Watch “Kimi to deatte kara” Episode #1.4 (TV Episode 1995)