Anokata: Directed by Tsutomu Shibayama. With Hiroko Emori, Teiyû Ichiryûsai, Mariko Kouda, Ginzô Matsuo.

Watch “Nintama Rantarô” Anokata (TV Episode 2001)