Episode #1.73: With Luc Besson, Atsuko Kohata, Ritsuko Tanaka, Yasufumi Terawaki.

Watch “Ôsama no buranchi” Episode #1.73 (TV Episode 1997)