Plastiko: Directed by Stella Theodoraki. With Giorgos Konstas, Maria Panoutsou.

Watch Plastiko (Short 1989)