Evgeny Tsyganov: With Ivan Urgant, Aleksandr Gudkov, Evgeniy Tsyganov, Anton Dolin. Actor Evgeny Tsyganov (Myortvoe ozero (2019)); Film critic Anton Dolin about Destroyer (2018) and Mid90s (2018).

Watch “Вечерний Ургант” Evgeny Tsyganov (TV Episode 2019)