Episode #1.1: Directed by Karen Zaharov, Tatiana Smirnova. With Glafira Tarkhanova, Sergey Gubanov, Kirill Zaporozhskiy, Dzhuletta Gering.

Watch “Синичка 4” Episode #1.1 (TV Episode 2020)