Fuzz: Directed by Dalei Zhang. With Ninghao Zhang, Lili Huang, Ma Baokang, Kai Liang.

Watch Fuzz (Short 2019)