Episode #1.3483: With Tamori, Yuki Nozawa, Yuma Sanada.

Watch “Waratte iitomo!” Episode #1.3483 (TV Episode)