Ringatu: Te Kooti Rikirangi was a revolutionary who created the Christian based Ringatu religion and changed the face of meeting house construction, his influence on the striking, idiosyncratic and graphically rich designs for painted meeting houses are celebrated in this episode. We visit:- Kokohinau Marae, Te Teko (Ngati Awa)/ Te Whai a te Motu, Ruatahuna (Ngai Tuhoe)/ Te Tokanganui a Noho, Te Kuiti (Ngati Maniapoto)

Watch “Whare Maori” Ringatu (TV Episode 2011)