Nobita yurei ni naru: Directed by Sôichirô Zen. With Wasabi Mizuta, Megumi Ohara, Yumi Kakazu, Tomokazu Seki.

Watch “Дораэмон” Nobita yurei ni naru (TV Episode 2011)