Episode dated 29 November 2004: Directed by Carmen Borrego, María Teresa Campos. With María Teresa Campos, Andrés Arconada, Rocío Carrasco, Beatriz Cortázar.

Watch “Cada día” Episode dated 29 November 2004 (TV Episode 2004)