Episode #1.5: With Kazuhiko Nishimura, Yôko Moriguchi.

Watch “Keishichô kanshiki han 2004” Episode #1.5 (TV Episode 2004)