Episode #1.262: Directed by Avdhoot Kadam. With Ashwini Kasar, Usha Nadkarni, Sarika Nilatkar, Supriya Pathare.

Watch “Molkarin Bai” Episode #1.262 (TV Episode)