Hiyashi-chuka hajimemashita: Directed by Maya Ayabe. With Hayato Ichihara, Kaho Tsuchimura, Taishi Sato, Kenji Fukue.

Watch “Oishii Kyushoku” Hiyashi-chuka hajimemashita (TV Episode 2021)