La rutina, el tap generacional i el puritanisme: Directed by Esther Rodríguez, Rosa Sánchez. With Txe Arana, Joan Crosas, Juan Avellaneda, Júlia Bertran.

Watch “Quan arribin els marcians” La rutina, el tap generacional i el puritanisme (TV Episode 2018)