Rozwód niedopasowanych: Directed by Daniel Szajdek. With Michal Celeda.

Watch “Rozwód. Walka o wszystko” Rozwód niedopasowanych (TV Episode 2020)