Seishun kigeki: Harenchi gakuen: Directed by Yuji Tanno. With Jô Shishido, Midori Utsumi, Hôsei Komatsu, Shunji Fujimura.

Watch Seishun kigeki: Harenchi gakuen (1970)