Episode #1.4: With Guoqiang Tang, Shaogang Zhang, Gang Wang, Ai Li.

Watch “Tu cao da hui” Episode #1.4 (TV Episode 2017)