Nigete nigete nigemakure!!: Directed by Jun Takagi.

Watch “Nanatsu no umi no Tiko” Nigete nigete nigemakure!! (TV Episode 1994)