Sawatari-san’s Midsummer Presentation: Directed by Hiroyuki Furukawa. With Ayana Taketatsu, Kazuyuki Okitsu, Minami Tsuda, Aoi Fujimoto.

Watch “Okusama ga seitokaich├┤!” Sawatari-san’s Midsummer Presentation (TV Episode 2015)