Xiong Yuan Di Jie: With Man-Lei Wong, Tai-So Ho, Mui-Mui Lam.

Watch Xiong Yuan Di Jie (1936)