Kikôshi Enma: Piguma: Directed by Mamoru Kanbe. With Yukitoshi Tokumoto, Yûko Kaida, Saeko Chiba, Setsuji Sato.

Watch “Demon Prince Enma” Kikôshi Enma: Piguma (TV Episode 2006)