Episode #1.10: Directed by Hiepita. With Yukari Yuzuki, Maki Tsurumaki.

Watch “Yukarisan ga unsougaisha hajimemasu” Episode #1.10 (TV Episode 2016)