Shiroi kaibutsu to no dai batoru (Battle Against a White Monster): With Chika Sakamoto, Tôru Furusawa, Chiharu Tezuka, Makiko Ômoto.

Watch “Cyborg Kuro-chan” Shiroi kaibutsu to no dai batoru (Battle Against a White Monster) (TV Episode 2000)