Namae ga oboyosu eikyou: With Tets Nakanishi, Edward Scruggs.

Watch “Eigo joukyuusha e no michi: Listen and Speak” Namae ga oboyosu eikyou (Podcast Episode 2012)