Episode #5.60: Directed by Tsutomu Shibayama. With Hiroko Emori, Teiyû Ichiryûsai, Ginzô Matsuo, Akiko Muta.

Watch “Nintama Rantarô” Episode #5.60 (TV Episode)