Sonotoki o: With Misato Fukuen, Y√Ľki Kaji, Saki Fujita, Miyuki Sawashiro.

Watch “Yozakura karutetto” Sonotoki o (TV Episode 2008)