Obietnice: Directed by Janusz Dymek, Ireneusz Engler, Radoslaw Piwowarski. With Renata Gabryjelska, Alina Janowska, Henryk Machalica, Anna Milewska.

Watch “Zlotopolscy” Obietnice (TV Episode 1998)