Gokû yo, Sûpâ Saija-jin Goddo o koete yuke!: With Masako Nozawa, Toshio Furukawa, Yûko Minaguchi, Unshô Ishizuka. After a clash between blasts, the fight between Goku and Beerus continues, but something strange begins to occur to Goku’s Super Saiyan God transformation.

Watch “Драконий жемчуг супер” Gokû yo, Sûpâ Saija-jin Goddo o koete yuke! (TV Episode 2015)