Episode #1.24: With Xin Yu Chen, Sheng Chi Huang, Di Na Mai, Junjie Qin.

Watch “Летнее желание” Episode #1.24 (TV Episode 2018)