El català dels gitanos: With Roger de Gràcia, Quimi Portet.

Watch “Caçadors de paraules” El català dels gitanos (TV Episode 2007)