Episode #1.9: With Bing He, Haiqiong Luo, Liya Ai, Xiangyin Cheng.

Watch “Da song ti xing guan” Episode #1.9 (TV Episode 2005)