Episode #1.17: Directed by Mingzhe Lin. With Thomas Ong, Yvonne Lim, Fann Wong, Yuwu Qi.

Watch “Jing zhong ren” Episode #1.17 (TV Episode 2005)